Om Oss

Förskolan Änglan

Välkommen till Förskolan Änglan! Här arbetar vi aktivt och medvetet med glädje och gemenskap för att främja trygghet, inlärning och demokrati.
Förskolan Änglan består av två avdelningar indelade i olika åldersgrupper där vi tar emot barn mellan ett och fem år med plats för sammanlagt 19 barn. Förskolan är belägen i Östberga i närheten av centrala Stockholm med både natur och kultur nära till hands.

INSKOLNING

Inskolningen är en mycket viktig period för barnets välmående. Det viktigaste för oss är att just era barn trivas och må bra i den nya miljön. Inskolningen innebär att en förälder eller annan närstående är med under sin första vecka på förskolan. Tiden utan närvarande anhörig ökas successivt under inskolningsperioden. Den fjärde dagen lämnas barnet hos pedagogerna en kort stund på förskolan där ett tydligt och kort avsked mellan föräldrar och barn sker. Under de fyra första dagarna av inskolningen behöver barnet inte oroa sig för att bli lämnat. De kan då under denna period i lugn och ro tillsammans med föräldern bekanta sig med förskolans miljö och rutiner, samtidigt som de knyter nya kontakter med såväl andra barn som pedagoger. Ni föräldrar får även möjlighet att få en insyn i vår verksamhet samtidigt som ni också lär känna oss pedagoger.

Många faktorer ska synkroniseras under inskolningsperioden och ert barn utgör själva inskolningstiden. Vi ser till att varje barns behov, intressen och förutsättningar tas till hänsyn. För att detta ska ske krävs en flexibilitet vilket medför att det är svårt att på förhand säga exakt hur lång tid en inskolning tar. Vi brukar rekommendera att man tar ledigt under två veckor från arbete eller studier och vara förberedd på att vara anträffbar under den tredje veckan med. Med anträffbar menas att man på kort varsel kan komma till förskolan eller att man inte lämnar barnet på förskolan full tid.

Inskolningen är individuell: den kan gå fort och den kan gå långsamt.

Ibland kan det kännas bra för barnet att ha med sig något hemifrån, så som exempelvis en nalle eller filt, för att känna trygghet. Det kan också vara bra om ni lämnar något som tillhör er hos barnet och berättar att ni snart kommer och hämtar det. Detta skapar en säkerhet för ert barn om att ni kommer tillbaka och minskar rädslan om att bli lämnade.

Vägledande tankar till era barn i samband med inskolningen:

Inskolning: Vi arbetar med att inskola ert barn och inte sära på mellan barn och förälder. Är ni trygga med att lämna ert barn på förskolan så kommer era barn också att känna sig trygga.

Tydlighet: Under inskolningen är det du som föräldrar som tar hand om ditt barn. Detta innebär att du byter blöjor, klär på och av, sitter med i samling, etc. Allt detta är till för att skapa trygghet.

Oforcerat: Pedagogerna finns i närheten och tar kontakt med barnet då tillfälle ges. Pedagogerna tar aldrig barnet ifrån föräldrarna.

Trygghet: Var med och ta del av verksamheten så mycket som möjligt så att du och ditt barn bygger upp en trygghet med oss. Fråga mycket!

Lämning: När du ska lämna ditt barn är det du tillsammans med pedagogerna som avgör när det är dags att säga hejdå och lämna över till pedagogen. Även om barnet börjar gråta så är det viktigt att avskedet är kort och tydligt. Tänk på att vi inte tar barnet ifrån er utan ni lämnar över ert barn till oss. På detta vis ger vi tillsammans barnet bäst förutsättningar för att hantera avskedet.

Som förälder är du med och ger barnet trygghet under inskolningen. Med dig som fast punkt kommer barnet successivt att utforska sin nya omgivning och knyta nya kontakter i sin egen takt. Du ska finnas till hands så att barnet kan återvända till dig vid behov.

MATEN

Maten som serveras på förskolan kommer från en cateringfirma som levererar till ett flertal förskolor dagligen. Vi bjuder alltid på frukt till förmiddag och eftermiddag, dock kan tiderna variera beroende på barnens aktivitet. Nötter är absolut förbjudna på förskolan på grund av allergiker!

Frukost äter vi mellan 07.30-08.00. De barn som starttid klockan 08.00 och senare förväntas ha ätit frukost hemma. Detta gäller även de barn som av någon anledning är försenade.

Lunchen äter vi klockan 11.00. Det är ytterst viktigt att ni sjukanmäler barnet innan klockan 08.00 och friskanmäler barnet dagen innan återkomsten. På Förskolan Änglan arbetar vi för ett hållbart samhälle där vi vill minska på matsvinn. Dessutom är det viktigt med friskanmälan så att vi hinner beställa mat till ert barn för kommande dag.

VÅRT ARBETSSÄTT

Reggio Emilias pedagogiska filosofi är en stor inspirationskälla för vårt arbetssätt. Vi ser till att barnet får vilja, kunskapstörst och utforskningsmöjligheter med pedagogerna som medforskare. På Förskolan Änglan lägger vi stor vikt på det enskilda barnets språkutveckling och arbetar aktivt med språkstimulerande lek, sånger, rim, ramsor och teckenspråk. Vi arbetar medvetet med hur gruppen kan bli en resurs för individen och vi vill skapa möjligheter till ett lustfyllt lärande. Med lek tränas motorik, socialt samspel, kommunikation, språk, fantasi, kreativitet och mycket mycket mer.

Förskolan Änglan är mycket medvetna om den digitala utvecklingen och ser till att införskaffa de senaste pedagogiska resurserna. Vi använder oss utav Polyglutt, en digital tjänst för språkutveckling, även Ipads, datorer, projektor och mycket mer för att utveckla lärandet genom digitalisering. Dessutom har vi en Blue-Bot, en robot, som är till för att stimulera lärande och som är anpassad för barn.

BILDER

Vi tar ofta bilder på barnen under olika aktiviteter. Dessa kommer enbart att användas och sättas upp av berörda pedagoger på förskolan. Självklart måste ni föräldrar ta ställning till om ni vill godkänna att vi eventuellt lägger upp bilderna på vår hemsida eller på en annan nätplattform.

Blanketten för Godkännande om Publicering av Personuppgifter kan ni ladda ner här:

KLAGOMÅL

Vid klagomål, frågor eller önskemål till verksamheten så kan ni direkt vända er till personalen. Vi finns här för er skull. Känns det obekvämt att vända er till personalen kan ni istället vända er till rektorn Inas Aloos. Dessutom har ni möjlighet att skicka in era synpunkter via vår hemsida. Om ni känner att ni inte får gehör för era åsikter hos oss så kan ni vända er till kommunen.

Har ni klagomål eller undrar mer om klagomålshanteringen på förskolan så hänvisar vi till klagomålsblanketten.

Blanketten kan ni ladda ner här:

INFORMATION

På förskolan tycker vi att det är positivt att alla barn får möjlighet till naturliga möten över avdelningsgränserna. Barnen ska ha möjlighet att leka med vem de vill oavsett vilken avdelning de utgår från. Detta skapar trygghet och glädje för barnen om vi samarbetar och låter barnen få ett större inflytande över sin dag.

Vi håller kontakten med er föräldrar främst via appen Tyra. Under ”händelser” skickar vi kontinuerligt ut meddelanden och information och verksamheten och exempelvis viktiga datum. Vi ber er att vänligen gå in och kolla så ofta ni kan så att ni ständigt håller er uppdaterade.

När ni lämnar eller hämtar era barn så måste ni göra det direkt till och från pedagogerna på avdelningen, dels av säkerhetsskäl och dels för att kunna skapa goda relationer och utbyta information med varandra kring barnets välmående. Är det någon annan som ska hämta barnen måste ni meddela oss om detta i förväg.

En gång i månaden håller vi arbetsplatsträffar. Då stänger förskolan 15.45. Datumen för de infallande arbetsplatsträffarna skrivs upp i appen Tyra. Även annan viktig information finns där. Vi har fyra studie- och planeringsdagar per år, då är förskolan stängd över hela dagen.

Förskolan tillämpar maxtaxa som utgår från er vårdnadshavares skattepliktiga inkomster.

Antagningen till Förskolan Änglan sker genom Stockholm Stads gemensamma kö, där man även kan anmäla sitt barn.
Gör detta genom att klicka här.

FÖRSÄKRING

Stockholms förskolor har tecknat en olycksfallsförsäkring med S:t Eriks Försäkring AB för barn inom kommunens verksamhetsområde. En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötsligt yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Denna försäkring som kommunen tecknat gäller inte för sjukdom.

Alla barn i kommunala och fristående förskolor inom Stockholms Stads kommun är försäkrade under vistelsetiden och under färd till och från förskolan. Vid skador på fritiden är det familjens försäkring som gäller.

Kommunens försäkring gäller vid:

 • Läkekostnader
 • Tandskadekostnader
 • Resekostnader
 • Skada av kläder och glasögon
 • Merkostnader
 • Medicinsk rehabilitering
 • Ersättning vid invaliditet
 • Tekniska hjälpmedel
 • Dödsfall

Försäkringen gäller utan självrisk.

SJUKDOMAR

Är barnen sjuka eller får ett nedsatt allmäntillstånd så som exempelvis en ovanlig trötthet, bör barnen vara hemma och vila. Vi utdelar inga mediciner på förskolan förutom till barn med kroniska sjukdomar. I sådana fall måste vårdnadshavare ge en pedagog fullmakt och pedagogen ska samtala med berörd läkare.

För mer information om infektioner hos barn, smittorisk och vistelse på förskola klicka på länken nedan:

https://www.1177.se/Stockholm/barn–gravid/vanliga-besvar-och-sjukdomar-hos-barn/infektioner-hos-barn/

Om barnet inte kan närvara på grund av sjukdom eller ledighet vill vi att ni meddelar oss senast klockan 08.00 samma dag. En friskanmälan ska också göras dagen innan barnet kommer tillbaka efter sjukdom. Detta är till för att vi ska kunna planera dagens aktiviteter, måltider och pedagogernas arbetstider på bästa sätt.

Sjukanmälan görs på 073-623 33 12 eller via appen Tyra

KLÄDER

Vi är utomhus varje dag oavsett väderlek och experimenterar och leker mycket med vatten, färger, lera och annat. Därför är det bra om barnen har extrakläder på förskolan att byta om till.

Glöm inte att märka alla kläder som tillhör era barn med namn så att risken för att kläderna kommer bort blir mindre!
Vi rekommenderar att följande finns på förskolan:

 • Regnkläder och stövlar
 • Ett varmt ombyte med mössa, vantar, kängor och något varmt om halsen under vintertid
 • Tunn mössa, fleecetröja och övriga kläder för kyligt vår- och höstväder
 • Två extratröjor
 • En varm tröja
 • Två extra underkläder
 • Två extra par strumpor

Tänk även på storlekarna. För stora eller för små kläder försvårar barnens lek- och rörelseförmåga. Vid blöjavvänjning är det bra med flera extrabyxor och underkläder.

Då det finns allergiker på förskolan vill vi informera er om att nötter är absolut förbjudna på förskolan. Vi vill även be er att undvika starkt doftande produkter så som parfymer och sköljmedel samt undvika kontakt med eventuella husdjur precis innan ankomst till förskolan. Det är viktigt att alla barn, oavsett överkänsligheter, ska få en trygg och säker plats på förskolan. Tillsammans skapar vi den bästa miljön för alla.

FASTA RUTINER

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid, inom tidsintervallet 06.30-18.30.

06.30 – 07.30         Pedagogiska aktiviteter

07.30 – 08.00         Frukost

08.00 – 11.00         Pedagogiska aktiviteter, barnforum / samling

11.00 – 12.00         Lunch

12.00                       Vila efter lunch, sovstund eller annan lugn aktivitet

12.00 – 14.00         Pedagogiska aktiviteter

14.00 – 14.30         Mellanmål

14.30 – 18.30         Pedagogiska aktiviteter

Innhållet på våra pedagogiska aktiviteter varierar. Vi gör utflykter till museer, skogen, biblioteket och upptäcker vårt närområde. Det är vår övertygelse att alla aktiviteter kan genomföras så väl inomhus som utomhus. Vi experimenterar vi med färger och rollekar utomhus och vi tar in vatten, sand och snö inomhus för att se vad som händer tillsammans med barnen.

Samtliga aktiviteter utgår från barnens intressen. Barnen är hela tiden med och formar samt utvärderar aktiviteter och framtida planeringar. Pedagoger arbetar med öppna frågor som tillåter barnen att tänka själva och skapa egna erfarenheter.

KONTAKTINFORMATION

Telefonnummer: 073-623 33 21 & 073-623 33 12

Mail: forskolan.anglan@gmail.com

Adress: Våxtorpsgränd 18, 125 73 Älvsjö

Förskolan Änglan är en fristående förskola som bedrivs av företaget Hedwig AB

Kontaktperson: Inas Aloos, 073-623 33 21, hedwig.forskola@gmail.com