Rita och Måla

Gallery
Gallery
Gallery
Gallery
Gallery
Gallery
september 26, 2019

På Förskolan Änglan uppmuntrar vi barnen till att använda sin kreativa förmåga till skapande. Barnen har under månaden spenderat många tillfällen till att rita och måla. Detta tycker de är mycket spännande och både personal och barn är engagerade i momenten.

Självklart utgår arbetet från Läroplanens mål (Lpfö18) om att barn ska få utveckla sin “förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.”.